CE Uygunluk İşareti Nedir?

CE uygunluk işareti, Belirli ürünlerin ve ürün gruplarının toplumda yer alan çalışan ve tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için oluşturulmuş, yaşam kalitesini arttırarak daha uygun koşullar sunulması üzerine oluşturulmuş bir uygunluk işaretidir. CE belgesi, Avrupa Birliği’nde yer alan veyahut satılan her üründe olmak zorunda değildir.

Kısacası, CE uygunluk işareti nedir? Sorusuna şu şekilde bir cevap verebiliriz:CE Belgesi Nasıl Alınır?

Belirli standartlara uyan ürünlerin birçok açıdan insanların sağlığını, maddi ve manevi hatta fiziksel güvenliğini tehdit edebilecek olguları en aza indirerek, yaşam standartları olabildiğince iyileştiren bu uygulamanın en önemli aracına CE uygunluk işareti diyebiliriz.

CE belgesi nasıl alınır?

Tüketici ve farklı alanlardaki çalışanların kullandığı veya tükettiği, ürün ve gruplarının AB pazarında satılması için CE işareti taşıması zorunludur. Tam olarak bu nedenle yasal ve güvenilir bir halde Avrupa Birliği’nde ürün satışı yapmak için CE belgesine ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde, CE belgesi olmadan satış yapamazlar.

CE belgesinin nasıl alınır sorusunu şöyle cevaplayabiliriz:

  • Bahsi geçen ürünlerin tüm mevzuatlara uygunluğunu beyan etme görevi ürünü üreten kurum veya kuruluşlara aittir.
  • CE işaretini, ürünlerine eklemek isteyen kurum ve kuruluşlar herhangi bir lisans başvurusunda bulunmalarına gerek yoktur. Fakat bu kurum veya kuruluşlar belirli prosedürleri uygulamak zorundadırlar.
  • CE belgesi alımı için uygunluğu belgeleyen teknik dosya hazırlamak.
  • AB kapsamına giren tüm ilgili zorunluluklara uyumluluğu sağlamak gibi.

En basit şekilde CE belgesi nasıl alınır sorusunu yukarıda yer alan maddelerle cevaplayabiliriz.