CE  BELGESİ NE İŞE YARAR?

Toplumda yer alan tüketicileri ve çalışanları sağlıksız ve güvensiz ürünlerden korumak ve bahsi geçen ürünlerin kalitesini arttırmak sebebiyle, belirli uygunluk değerlendirilmeleri üzerine 2008 yılında Yeni Yaklaşım Direktifleri kabul edilmiştir. Bu yasal düzenlemenin bir kısmı, CE işaretlenmesi için kurallar koyan ve ürünlerin pazarlanması için ortak bir çerçeve oluşturan 768/2008/EC sayılı direktifte yer almaktadır.

Bir ürünün üzerinde bulunan CE işareti, üretici firmaların belirli beyanlarını ifade etmektedir. Bu beyanlar;

  • İlgili uygunluk değerlendirme süreçlerini yerine getirildiği ve
  • Ürünün Avrupa Birliği yasal düzenlemelerinde yer alan sağlık, çevresel ve güvenlik gereklilikleri karşıladığı.

CE işareti uygulaması, Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünler ve ürün gruplarında zorunlu olmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği sınırları içerisinde pazarlanan tüm ürünlerin ve ürün gruplarının CE işareti taşıması gerekmemektedir. Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren tüm ürünlerde CE uygulaması zorunlu olmaktadır. Yeni Yaklaşım Direktifi kapsamına girmeyen ürünlere ve direktif kapsamına girmeyen bir ürüne de CE işareti koymak yasaktır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünler şunlardır: basit basınçlı kaplar ve oyuncaklar, elektronik ekipman, inşaat ürünleri, teleferikler, patlayıcı ortamlarda kullanım için tasarlanmış ekipman ve koruyucu sistemler, sivil kullanım için tasarlanmış patlayıcılar vb.

Kısacası, CE belgesi tüm ürünlerin ve ürün gruplarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde tüketicilere ve çalışanlara sunulmasını sağlayan bir işarettir.