CE Belgesini Kimler Verebilir? Nereden Alınır?

CE Belgesi, üçüncü taraflarca bir kurum ya da kuruluşun CE belgesi almak isteyen herhangi bir firma, kurum ya da kuruluşu bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalıştığını gösteren bir denetlemeler zinciridir. Yani CE belgesi, akredite olmuş olan belgelendirme ve danışma hizmeti veren birtakım özel kuruluşlardan alınabilmektedir.

CE belgesi alabilmek için yeterli oranda zamanı, deneyimi ve teknik donanımı olmayan firma, kurum ya da kuruşların, CE belgesi/işareti almak konusunda profesyonel yardım almaları tavsiye edilir.

Kısacası CE belgesi almak isteyen kuruluşlar AB tarafından onaylanmış kurum ve kuruluşlardan CE belgesini temin edebilirler.

CE belgesi hangi bakanlıktan alınır?

Toplumda yer alan tüketici ve çalışan nüfusların sağlığı ve güvenliği için oluşturulan ve ürünlerin denetimine yol gösteren CE işareti, sadece kabul görmüş kurum veya kuruluş statüsüne sahip olan belgelendirme kurum veya kuruluşlarından alınmalıdır. Avrupa Birliği sınırları dâhilinde 1000 civarı kabul görmüş kurum veya kuruluş ve 31 adet yönetmelik kapsamında CE belgesi konulmak istenen ürün veya ürün gruplarına, CE markalanması aşamalarında bahsi geçen CE belgesinin alımında görev alan özelleşmiş kurum ve kuruluşlar vardır.  Sadece bu kuruluşlara yapacağınız zorunlu başvuru gerekliliklerini yerine getirerek CE belgesi alımında ürün veya ürün gruplarınızı değerlendirmeye sokabilirsiniz.

CE belgesi ne kadara mal olur?CE Belgesi

CE belgesi ortalama olarak 3500 ile 4000 TL civarında seyretmektedir. İstenen CE belgesinin ücretinin tam olarak net maliyeti; ürünün tabii tutulduğu testler, geçen süre, çeşitli sınıflandırma kıstasları ve kapsamları gibi ayrıntılara göre değişiklik göstermektedir.