CE İŞARETİ NEDİR?

CE işareti nedir?
CE, bir ürünün ilgili yönetmeliklerde geçen tüm koşulları karşıladığını ve üreticinin söz konusu yönetmeliklerden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren bir işarettir.

CE işaretinin önemi nedir?
CE işareti, bir ürünün, amacına uygun kullanıldığında, insana, hayvana, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini ifade eden bir işarettir. Ayrıca bu işaret ürünün kaliteli olduğunu değil, güvenli olduğunu belirtir.

CE işareti zorunlu mu?
CE işareti, Türkiye ve AB ‘de piyasaya sunulan belirli ürünler için yasal bir zorunluluk.

Hangi ürünlerde CE işareti bulunması gereklidir?
Genel olarak tüm elektrik elektronik cihazlar; her türlü makineler, inşaat malzemeleri, basınçlı kaplar, tıbbi cihazlar, oyuncaklar, , vb. ana başlıklar altında toplanmış tüm sektörlerden ürün grupları CE işareti taşımak zorundadır.

 

CE işareti ürüne ne şekilde kullanılır?
Üretici, CE işaretini ürüne, ürünün bilgi plakasına, ambalajına veya ürün beraberindeki belgelere etiketleyebilir. CE işareti görünecek şekilde, okunabilir ve silinmeyecek şekilde etiketlenmelidir

CE işareti hangi yollarla ürünlerde kullanılır?
İlgili mevzuat gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre tabi tutulacağı uygunluk değerlendirme işlemini gösteren yollara modül denir. A,B,C,D,E,F,G,H olmak üzere 8 modül bulunmaktadır. Ürünlerde CE işaretinin kullanılması için izlenecek yol o ürüne ilişkin mevzuatta belirtilmektedir.

“Onaylanmış kuruluş” nedir?
Onaylanmış kuruluş, test, muayene ve belgelendirme kuruluşları arasından, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak için yetkilendirilmiş özel veya kamu kuruluşudur. Bu kuruluşlar, AT Tip İnceleme Belgesi düzenlemek üzere ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından yetkilendiriliyor. AB Resmi Gazetesi’nde ismi ve bilgileri yayınlandıktan sonra göreve başlayabilen onaylanmış kuruluşlar, tüm dünyada AT Tip İnceleme Belgesi düzenlemeye hak kazanırlar.

“AT Uygunluk Beyanı” nedir?
Üreticinin piyasaya sürdüğü ürünün ilgili temel sağlık ve emniyet kurallarına uyduğunu beyan ettiği belgedir. AT Uygunluk Beyanının düzenlenmesi üreticiye, ürüne CE işaretini kullanma yetkisini verir.

“AT Tip İncelemesi” nedir?
Onaylanmış kuruluşun, bir ürün numunesinin, ilgili yönetmelikte geçen asgari güvenlik gerekliliklerini karşıladığını onaylama işlemidir. Söz konusu işlemin sonunda AT Tip İncelemesi Belgesi verilir.

 

CE İŞARETİ TAŞIMASI ZORUNLU ÜRÜN GRUPLARINA AİT DİREKTİFLER
• Alçak Gerilim
• Oyuncaklar

 • Basit Basınçlı Kaplar
  • Basınçlı Kaplar
 • İnşaat Malzemeleri
  • Elektromanyetik Uyumluluk
  • Makine Emniyeti
  • Şahsi Koruma Teçhizatı
  • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri
  • Vücuda Yerleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar
  • Gaz Yakan Aletler
  • Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler
  • Tıbbi Cihazlar
  • Asansörler
  • Gezi Yatları
  • Sıcak Su Kazanları
 • Soğutma Cihazları
  • Ambalaj ve Atık Paketleme
  • Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
  • Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları
  • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipman, Koruyucu Cihaz ve Sistemler