CE İşareti Ürünlere Nasıl Eklenir?

Satışa sunulacak olan ürünlere eklenen CE işaretleri için en önemli kriterlerden biri, CE işaretinin açık bir şekilde okunabilecek şekilde olmasıdır. Bir diğer önemli kriter ise bu işaretinin silinmemesidir. Ürünü satışa sunacak olan üretici ya da ithalatçı bu kurallara uymalıdır. CE işaretinin ürünlere eklenmesi için yapılması için önemli şartlar vardır. Peki, CE işareti ürünlere nasıl eklenir?

  • İşarette yalnızca “C” ve “E” harfleri bulunmalıdır.
  • CE harfleri dikey boyutta olmalıdır.
  • CE işaretinin 5 mm’den küçük olmaması gerekmektedir. Fakat bu durum ürün türüne göre değişiklilik gösterebilir.
  • Ürünlere CE işareti yapıştırılması bazen zor olabilmektedir. Bu ürünlerin ambalaj kısmına CE işareti eklenmektedir. Ambalaja CE işareti eklenen ürünlerin resmi bir evrakına da işaret eklenmesi gerekCE İşareti Ürünlere Nasıl Eklenir?mektedir.
  • CE işareti eklenmesi, ürünün AB direktiflerine uygun olduğun göstermektedir.

CE İşareti Neden Alınır?

CE işareti alınması ürünün AB tarafından belirlenen kurallara uyduğunu gösterir. CE işaretinin, ürünün kaliteli olması ile herhangi bir alakası yoktur. Bu işarete sahip olan ürünlerin insan, hayvan ve bitkilere herhangi bir zararının olmadığı ve çevreye zarar vermediğini ispatlamaktadır.

1985’ten bu yana olan CE işareti üretici veya ithalatçıların hangi ülkede olurlarsa olsunlar geçerli olan AB direktiflerine uygun olduğunu gösterir. CE işaretini bulunan ürünler, tüm yasal gerekliliklere sahip olduğunu alıcılara kanıtlar.