CE İşaretleme Sistemi Almak İsteyen İşletme Neleri Araştırmalıdır?

  • CE işaretleme sistemi almak isteyen kurum veya kuruluşların üretmiş olduğu ürünlerinin veya ürün gruplarının AB pazarında satılıp satılmayacağına, dolayısıyla CE işaretine sahip olup olmaması gerektiğine dair net araştırmalar yapmalıdırlar.
  • Bahsi geçen firma ya da kurum ve kuruluşların üretmiş olduğu ürünlerinin, kullanılacak olduğu alanlarda herhangi bir tehlike veyahut belirli risk parametrelerine göre, CE işaretleme sistemine uygunluk konusunda belirli değerlendirme aşamalarını seçmelidirler.
  • Üretim yapan firmalar, seçmiş olduğu bu değerlendirme aşamalarının seçiminden sonra yönetmeliklerini yürürlüğe koymaya başlamalıdırlar.
  • Yapılacak son işlem ise, tüm bu kademeleri yerine getiren firma, kurum ve kuruluşlar sertifikalandırma aşamalarında yer almış olan ve onaylanmış olan kurumların kararı neticesinde CE işaretini almaya hak kazanmış olurlar.

 

CE İşaretleme

 

Bütün bu anlatmış olduğumuz, CE işaretleme sistemi almak isteyen işletme neleri araştırmalıdır konulu yazımızın maddelerinde bahsi geçen CE işareti almak isteyen işletmelerin geçeceği safhaları da şöyle ifade edebiliriz:

  • Uygulanması planlanan olası gerekliliklerin komutlarını tanımlamak
  • Belirlenmiş olan komutların neden uygulandığına, nasıl uygulandığına ve bu komutlar uygulanmazsa ne gibi sorunların baş göstereceğine dair gereklilikleri belirlemek
  • Yürürlüğe koyulmuş olan yönetmeliğin olabildiğinde dışına çıkmadan yönetmeliğe uygun bir yol belirleyip bunu izlemek
  • Ürünlerinin CE işaretine uygunluğunu değerlendirmek
  • Oluşabilecek ekstrem teknik sorunlarda, teknik dokümanları irdeleyerek düzenlemek
  • Üçüncü taraflarca bir kurum ya da kuruluşun bağımsız şekilde çalıştığını gösteren bir denetleme kurum veya kuruluşuna başvuruda bulunmak.