Teknik dokümantasyon hangi bilgi ve belgeleri içermeli?

Üretim yapmakta olan firma, kurum veya kuruluşlar, AB pazarında satmak istedikleri ürünlerinin satışında, AB ürün standartları yönetmeliğine göre CE belgesi almak istediklerinde, üretmiş oldukları ürün veya ürün gruplarının bahsi geçen ilgili standartlar ve mevzuatlara uyumunu ve uygunluğunu tanıtıp dile getirebilecek bir doküman hazırlamalıdırlar.

CE belgesini almak ve bu belgeye uygunluklarını tanımlayan teknik bilgilerden oluşan bu doküman en az 10 sene muhafaza edilmelidir. Anlatmış olduğumuz, hazırlanan bu dokümanın satış piyasasındaki önemi ve CE işareti veren yetkili mercilerce belirli sürelerde takip amaçlı saklanması büyük bir önem arz etmektedir.

Bu durum yalnızca üretmiş oldukları ürünlerine CE işaretini ekleyecek olan işletmeler için geçerli değildir. Çünkü hazırlanıp belirli bir doküman haline getirilen bu teknik unsurlar içeren teknik dosya, yetkili mercilerin uyum ve uygunluk değerlendirme aşamalarında kalite standartlarını belirlemede ve kalite standartlarının yönetimi sisteminin önemli bir yönü haline gelebilir.

CE Belgesi

Anlatmış olduğumuz CE işareti/belgesi almak amacıyla oluşturulan Teknik dokümantasyonların hangi bilgi ve belgeleri içermeli konulu yazımızı kısaca özetleyecek olursak eğer, bu teknik dosyada yer alması gerekenler sırasıyla şunlardır:

  • Üretilen ürünün detaylı bir tanıtımı ve neden CE belgesi alması gerektiğine dair kayda değer kanılarla bir anlatım
  • Bahsi geçen ürünün kullanım amaçları ve kullanım alanlarının detaylı bir sunumu
  • Ürünün tasarım ve üretimi ile ilgili teknik bilgi ve donanımlar.